סרטי אנימציה ותכניות טלוויזיה המבוססים על הספרים של נעמי שמואל

 

 

תכנית

אנימציה באמהרית

אנימציה בעברית

שם הספר

https://www.youtube.com/watch?v=UITsgJ35xbE

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSBRRh9f50

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt-buwVloOk&t=16s

 

אבא חום

https://www.youtube.com/watch?v=yx4F9csUGJg

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZQdWS_H7mc

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsEIoL0aqj0

 

מה שמי ומי אני

https://www.youtube.com/watch?v=V55PK3AnzEo

 

https://www.youtube.com/watch?v=YcOCesZyILI

 

https://www.youtube.com/watch?v=0weNTtA-ksc

 

עץ החיים

https://www.youtube.com/watch?v=lV6pJ61MWso

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8tCgrhAgO4

 

https://www.youtube.com/watch?v=qT4FpaVA4eU&t=1s

 

אבא תספר לי עוד

https://www.youtube.com/watch?v=XT1wZUZgPaw

 

https://www.youtube.com/watch?v=13LwZ9JpjYw

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0Lu5TtaNNY

 

דסטה ואני

https://www.youtube.com/watch?v=b-DK0DKuXDA

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OgXu02Qql9Y

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPuLfXn9p1Y

 

איך עושים שלום

https://www.youtube.com/watch?v=deBXy_P7l78

 

https://www.youtube.com/watch?v=lAGAn2Kj00Q

 

https://www.youtube.com/watch?v=WIfo15QI3c8

 

הירח הוא דבו

https://www.youtube.com/watch?v=A3yb5XB398w

 

https://www.youtube.com/watch?v=ohU8OjMOHxw

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyEmiPU-f_c

 

מעיינות טגאו

https://www.youtube.com/watch?v=JYH0Sx4x7cU

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu4ZxX-n_eA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp1prRDB3Eg

 

יציאת אתיופיה