Press for English     

parent groups

 

ציור של אבי כץ

 

כל הורה מייחל להקשבה מצד ילדיו, ולתקווה שעם התבגרותם יירצו הילדים להתייעץ עמו בקבלת החלטות חשובות בחייהם.
המעבר הבין-תרבותי מציב אתגרים רבים בפני הורים, החווים בנוסף לפער הדורות גם פער תרבותי.
נעמי הוכשרה בהנחיית הורים דרך מכון אדלר ומעבירה הרצאות, קבוצות הורים, סדנאות בהורות, והדרכה אישית עם דגש על התמודדות ההורים עם המעבר הבין-תרבותי.


ליצירת קשר לתאום מפגשים:
טל. 025357151
נייד. 0506214941
naomis_books@yahoo.com

naomis_books@yahoo.com        050-6214941
עיצוב ובניית האתר: בקי ליטמן-רואה    www.littman.co.il