Press for English     

lectures

הרצאה

נעמי מרצה באוניברסיטה העברית

נעמי מקיימת הרצאות, סדנאות וימי עיון ברחבי הארץ בתחום של רב-תרבותיות וקבלת השונה. בהרצאות המעניינות של נעמי היא מציגה את סיפור חייה המרתק, את הספרים מעוררי ההשראה, ומגוון רחב של נושאים הקשורים לספרים, לרב-תרבותיות, ולחיים, כגון:
   - שינויים בתפיסת התפקיד ההורי מאתיופיה לארץ
   - אתגרים חינוכיים בחברה רב תרבותית
   - התייחסות לדילמות שבקליטת ילדים עולים
   - ההתמודדות עם שאלת הזהות במעבר הבין תרבותי ובגיל ההתבגרות
   - קליטת ילדים יוצאי אתיופיה בבתי ספר ובגנים כאתגר חינוכי למורים ולגננות
   - כיצד נוצרים דעות קדומות וסטיגמות אצל ילדים ומה ניתן לעשות על מנת למנוע אותם
   - המשפחה במשבר העלייה
   - הגירה וחינוך בחברה רב תרבותית
   - ספרים כגשר בין תרבותי
   - הקינדרטרנספורט וסיפור חייה של קרן גרשון, אמה של הסופרת, בעקבות הספר רסיסים

ליצירת קשר לתאום מפגשים:
טל. 025357151
נייד. 0506214941
naomis_books@yahoo.com

naomis_books@yahoo.com        050-6214941
עיצוב ובניית האתר: בקי ליטמן-רואה    www.littman.co.il